top of page
esgBRICKS_platform_topbanner_02.jpg

Ved at handle proaktivt kan SMV'er omdanne udfordirngen med ESG-rapportering til en konkurrencefordel

EU's direktiv, CSRD, fra 2024 pålægger store virksomheder at følge en EU-standard for ESG-data. Dette vil indirekte påvirke SMV'er gennem krav fra deres kunder om ESG-data. Det er afgørende for SMV'er at være forberedte, da ESG-rapportering bliver en konkurrencefordel på markedet. Vi har samlet nødvendig information fra erhvervsorganisationer og eksperter nedenfor, så du kan forstå, hvorfor ESG-rapportering er en investering for din virksomhed

Screenshot 2024-04-10 122610.png

Alle ombord - 2023

Dansk Erhverv udgav i december 2023 rapporten Alle ombord 2023Rapporten giver et indblik i hvordan danske virksomhedder arbejde indsatser inden for CSR, hvilke barriere de oplever, hvilke gevinster de oplever og i hvor høj grad de oplever øget pres for at levere ESG-data.

Rapporten baserer sig på besvarelser fra 758 medlemsvirksomheder

"Arbejdet med bæredygtighedsrapportering er nu nået til et nyt niveau. For de små og mellemstore virksomheder møder i stigende grad krav om at rapportere om bæredygtighed.

Det største pres for at levere ESG-data kommer fra andre virksomheder."

63 pct. af virksomhederne oplever et stigende pres ift. at arbejde med CSR, hvilket er 13 procentpoint mere end i 2021. Det taler ind i den effekt, man vil opleve ned igennem leverandørkæden. Som underleverandør skal man altså være bevidst om, at kravene fra de store virksomheder bliver til et pres fra de store virksomheder mod deres leverandører om at kunne levere ESG-rapportering.

Derudover viser rapporten, at virksomhederne oplever et stigende pres fra deres medarbejdere, investorer/kapitalformidlere/banker og konkurrenter.

At SMV'er oplever et stigende pres for at levere ESG-rapportering er altså et vilkår, man bør arbejde proaktivt med. Heldigvis er det sådan, at 74 pct. af de virksomheder, der arbejder med CSR, oplever positive gevinster af det arbejde. Konkurrencemæssige fordele, forbedret omdømme som virksomhed, styrkelse af deres fastholdelses- og rekrutteringsprocesser og nye forretningsmuligheder er de fire største gevinster for virksomhederne.

En proaktiv tilgang til ESG-rapportering bør ses som en investering, som giver positive.

gevinster. 

Screenshot 2024-04-10 125117.png

69 pct. af virksomhederne oplever barrierer i arbejdet med CSR

Mangel på ressourcer og tid er den barriere, flest virksomheder angiver. Det gælder 37 pct. af virksomhederne. Tallet er ifølge grafen højest blandt de små- og mellemstore virksomheder, hvor op imod halvdelen oplever tid og ressourcer som den største barriere.

Screenshot 2024-04-10 132232.png

EFRAG's standarder og simple guides for frivillig rapportering til SMV’er 

Som følge af de stigende krav til bæredygtighedsrapportering har EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) udviklet en række frivillige standarder og simple guides for SMV'er, som ikke er rapporteringspligtige.

Det er et skridt på vej mod at prioritere og levere den nødvendige data til kunder og leverandører i værdikæden, banker, myndigheder og andre interessenter.

Standarderne inkluderer tre forskellige moduler, og Dansk Erhverv beskriver det første modul som "et godt udgangspunkt for din virksomhed til at komme i gang med bæredygtighedsrapportering, der lever op til de krav, du kan blive mødt af fra dine kunder."

"

For en pris på 999 kr. tilbyder esgBRICK's basispakke muligheden for at opfylde alle standarder i EFRAG's første modul. Med en estimeret onboardingtid på 5 timer behøver det ikke at være en tidskrævende proces at imødekomme de nye krav på markedet.

Vi har 3 prisgrupper:

Vi tilbyder en simpel prissætning, der tager hensyn til forskellige behov for
ESG-rapportering.

999 kr./md

​Indfri de nye lov- og markedskrav med årlig ESG-rapportering

Månedlige rapporter

Flere rapporteringspunkter

 Brancebenchmarking mm.

Adgang til hele platformen

 Upload ERP data

Leverandør modul

 Kunderapportering mm.

efrag-sustainability-reporting-standards.jpg

EFRAG  (European Financial Reporting Advisory Group)

EFRAG har offentliggjort et udkast en ny frivillig ESG-standard for ikke-børsnoterede SMV'er er blevet introduceret kaldet VSME ESRS. Dette udkast er åbent for offentlig kommentar indtil d. 21. maj 2024 og forventes at være tæt på den endelige version, som forventes udgivet medio 2024.

Standarden sigter mod at give SMV'er et simpelt rapporteringsværktøj, der tager hensyn til deres ressourcer, samtidig med at væsentlige bæredygtighedsoplysninger rapporteres.

Den inkluderer tre moduler: Basic Module, Narrative-Policies, Actions and Targets (PAT) Module og Business Partners (BP) Module.

esgBRICKS' basispakke indeholder alle rapporteringspunkter, som indgår i EFRAG'S Basic Module. Nedenfor kan du se en gennemgang af EFRAGS Basic Module.

imageaxl59-bkJrS2hUYjZkZ3pXeTJvS0tubHA0VGFwOTdrPQ2.webp
Screenshot 2024-04-10 142045.png
Screenshot 2024-04-12 145533.png
danskindustri_6515477cda551.png

Dansk Industri - Barriere eller begejstring

De kommende krav om rapportering om bæredygtighed gælder primært for store virksomheder, men et øget fokus på værdikæder betyder, at mindre selskaber, SMV'er, også bliver påvirket. For SMV'er kan de nye krav vendes til en konkurrencefordel.

Dansk Industri beskriver, hvordan det generelle fokus på bæredygtighed og de stigende rapporteringskrav har flere konsekvenser for mindre virksomheder, selvom de ikke er direkte omfattet af disse krav.

Små og mellemstore virksomheder møder stigende krav om bæredygtighedsrapportering fra kunder, leverandører, banker, myndigheder og andre interessenter:
 

  • Store virksomheder (>250 ansatte) skal fra 2024 rapportere om bæredygtighed for hele værdikæden, hvilket vil påvirke SMV'er.

  • Finansielle institutioner skal også rapportere om låneporteføljer og investeringer, hvilket kan påvirke SMV'er, især fra 2024.

  • Offentlige tilskud og støtte kan fremover kræve bæredygtighedsrapportering fra virksomheder.

  • NGO'er og andre interessenter forventer også data fra SMV'er til brug i rapporter.
     

SMV'er skal aflevere oplysninger og data: Nye standarder kræver detaljerede oplysninger om forbrug, udledninger og menneskerettigheder i hele værdikæden, ikke kun fra umiddelbare kunder og leverandører.

Konklusionen er, at virksomheder med 250 eller færre ansatte må forvente øgede krav om oplysningspligt fra både kunder, leverandører og virksomheder længere ude i værdikæden. SMV'ers evne til at levere data og information til deres kunder bliver afgørende for deres konkurrenceevne. SMV'er, der har styr på ESG-rapporteringen og investerer i bæredygtighedsinitiativer, vil derfor naturligt styrke deres position som leverandører til både eksisterende og potentielle kunder.

Dansk Industri henleder SMV'er til EFRAG's standard, som er beskrevet ovenfor. De udgør et godt udgangspunkt for at vende ESG-rapportering fra en barriere til en mulighed.

Læs hele artiklen her

Brsen_ESG-annonce_1080x1350LinkedInjpg.jpg
Screenshot 2024-04-11 163406.png

Vær på omgangshøjde med markedets forventninger til ESG-data

FSR - danske revisorers publikation med 15 ESG-hoved- og nøgletal, som udgives i samarbejde med Finansforeningen/CFA Society Denmark og Nasdaq Copenhagen, bidrager til, at små og mellemstore virksomheder lettere kan komme i gang med at rapportere ESG-hoved- og nøgletal.

Rapporten rejser spørgsmålet, om det for SMV'er er værd at begynde med at rapportere ESG-hoved- og nøgletal nu. "Svaret er: ja! De kommende EU-standarder skal baseres på eksisterende internationale standarder, som de 15 ESG-hoved- og nøgletal i publikationen er udvalgt fra. Selvom der kan komme justeringer til formlerne, kan man roligt og med fordel komme på forkant med udviklingen."

De 15 ESG-hoved- og nøgletal handler om virksomheders bidrag til klima- og miljøpåvirkninger, om forhold vedrørende medarbejdere og ledelse og om evnen til at fastholde kunder. Det har vist sig, at sådanne faktorer faktisk indgår i investorers og långiveres virksomhedsanalyser. De ønsker at vide, hvordan virksomheden udmærker sig på ESG-området i forhold til andre virksomheder – fordi det har eller kan få betydning for virksomhedens indtjening og dermed påvirker virksomhedens værdi i kroner og øre.

esgBRICKS' basispakke sikrer, at din virksomhed er på omgangshøjde med markedets forventninger. Pakken dækker alle FSR's 15 ESG-hoved- og nøgletal.

Nedenfor ses FSR's 15 ESG-hoved- og nøgletal.

Screenshot 2024-04-12 141136.png
Screenshot 2024-04-12 152350.png
bottom of page